utorak, 11. veljače 2020.

Nacija "F"

Medicina je dar i dobro svijeta.  Svjetski centri znanja, izvrsnosti, pa i moći, ju profiliraju stvarajući bezbroj dijagnostičkih i terapijskih obrazaca kao smjernica za svakodnevni rad. Medicinari diljem svijeta, osobito siromašnog, ponose se činjenicom da pripadaju obitelji svjetske medicine.
Nacionalne medicine su također bitne, jer svoje zdravstvo prilagođavaju aktualnoj nacionalnoj patologiji. Procesom navedenog, hrvatska medicina je poprimila neke osobitosti koje ju čine vrlo jedinstvenom u svijetu. Ta osobitost, između ostalih, zove se dijagnoza "F". Slovo je vodeća oznaka dijagnoze, a dodavanjem dva ili tri broja dobiva se, u ovom slučaju, na  stotine duševnih ili psihijatrijskih stanja i bolesti. 
 Efom se opisuje zastranjenje i redukcija svijesti, uma i duha. I njihova somatizacija. Osobitost našeg nacionalnog "F" zove se zloupotreba i, mišljenja sam, da je to jedan od najvećih strukturnih grijeha novije hrvatske medicine. Sama pomisao da se  medicina koristi, odnosno zloupotrebljava u institucionalne svrhe, izaziva ozbiljan osjećaj nelagode.
Drugi narodi "F" prihvaćaju, ali mi se njime ponosimo. Jer, često znači, uspio sam u životu.

Lažni psihički pacijenti su uglavnom matematički proračunata skupina koja igra na sigurnu kartu upitnih zasluga i protoka vremena, kao najvećeg prijatelja. Odlično se uživljavaju u frizirane dijagnoze. Čitavo društvo i zdravstveni sustav postoje radi njih. To što su život sadržajno sveli na ljušturu, nitko zato ne mari. Pa ni oni sami.

Najveće žrtve navedenog su pravi psihijatrijski bolesnici. Oni trpe omalovažavanje, stigmatiziranje, te moralnu, socijalnu i medicinsku  nepravdu, što sve skupa njihovo stanje čini još nepodnošljivijim. Njihov unutarnji košmar, često znači i suicidalni kraj.

"F" područje je vrlo osjetljivo. Teško se objektivizira, podložno je dnevnim mijenama i ne trpi radikalna rješenja. Optimalan medicinski i socijalni osjećaj, te filigranska inkluzijska rješenja iz radnog zakonodavstva, bila bi daleko korisnija od velikih i praznih dijagnoza.

Medicinski trust mozgova osmišljava i nadograđuje "F" područje, povlačeći crvene linije, tako da ni sami ne znamo s koje strane crte ćemo se probuditi.
 
A država, naivna kako već je, na "F" se naivno upecala. Napravivši generacijsku štetu sebi i korisnicima.

Nema komentara: